Algemene voorwaarden:

‘Echt Bewust | Dayenne Hoofwijk’ (hierna te benoemen als behandelaar) hanteert Algemene Voorwaarden, waarvan wordt aangenomen dat deze door cliënt gelezen en akkoord is.

 De privacywet is van toepassing. Met ingang van 25-05-2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.

 1. Bij het maken van een afspraak wordt naar naam, emailadres en eventueel telefoonnummer gevraagd.
 2. Bij het maken van een afspraak wordt gevraagd naar (medische) informatie die van belang is voor het ondergaan van een massage/behandeling. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie, om op deze wijze een verantwoorde en veilige massage/behandeling te ontvangen.
 3. Bij wijzigingen in persoonlijke (medische) informatie, is cliënt zelf verantwoordelijk dit aan behandelaar door te geven.
 4. Alle informatie die behandelaar verkregen heeft, is vertrouwelijke informatie. Deze zal niet aan derden worden verstrekt, zonder schriftelijke toestemming van cliënt. Zie ook Privacy Verklaring.
 5. Bij het door de cliënt verstrekken van onvolledige/onjuiste (medische) informatie, mag behandelaar cliënt weigeren en/of adviseren naar arts of therapeut.
 6. Bij koorts, griep, 1e trimester zwangerschap en acute ontstekingen/blessures vindt geen massage/behandeling plaats. Of massage/behandeling plaats vindt bij overige contra-indicaties wordt in overleg besloten door mij of door arts/therapeut. Er worden geen medische diagnoses gesteld.
 7. Bij vertraging van cliënt op tijdstip van afspraak, wordt van cliënt verwacht dit te melden bij behandelaar.
 8. Indien een afspraak op verzoek van cliënt wordt verschoven naar een latere datum is cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd. Daarna wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.
  Bij het niet verschijnen op de afspraak zonder afmelding wordt de volledige gereserveerde tijd (100%) in rekening gebracht; het zogeheten wegblijftarief / no show.
 9. Betaling verloopt per online betaling. Of per digitaal betaalverzoek of contant, zodra de afspraak intern is geboekt.
 10. Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor een massage/behandeling en zijn niet inwisselbaar tegen contanten. Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen of anderszins aan te tasten.
 11. Tariefwijzigingen worden automatisch doorgevoerd.
 12. Behandelaar is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures, medicijngebruik en overgevoeligheden.
 13. Behandelaar is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van cliënt.
 14. Hygiëne staat voorop bij behandelaar. Er wordt van cliënt verwacht dat hij/zij hiervoor zorg draagt.
 15. Behandelaar biedt/geeft geen erotische of seksuele massages. Cliënten die hier verzoek naar doen, worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 16. Bij het betreden van behandelaar verklaart cliënt hiermee akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.