DNA Activatie

12-strengen DNA Activatie.

DNA activatie helpt je in je persoonlijke ascensie, zelfmeesterschap en het belichamen van je Hoger Zelf. De Golden DNA Activation helpt toegewijde zielen die de “frequentiehouders” willen zijn voor de ascensie van de hele mensheid om hun zielencontract te vervullen.

Doorbraken vinden plaats tijdens het proces van de drie sessies die samen de activering vormen van je 12-strengen DNA.

“De Missie op Aarde is het bereiken van het innerlijke geluk en het collectieve ontwaken van de realiteit, die nu is. Naarmate de mensheid in frequentie stijgt, stijgt ook de hele universele schepping. Zoals boven beneden is, zo is het dat de kracht van onvoorwaardelijke, alwetende Liefde het veld is dat niet alleen de Aarde, maar de geest van het goddelijke zal doen opstijgen naar de weg terug naar huis, die hier is…en nu.”

dna activatie

Wat is DNA activatie?

Energetisch ontwaken.

DNA Activatie is het proces van het energetisch ontwaken van het slapende DNA dat door de wetenschap “junk DNA” wordt genoemd. De wetenschap noemt het junk DNA omdat ze denken dat het niets doet (coderen voor eiwitten). Dit DNA wacht op de juiste interdimensionale frequenties (specifieke wiskundige codes) om de slapende vuurletters ‘aan’ te zetten en je Hogere Zelf te activeren. Hoe meer DNA-strengen je kunt activeren, hoe hoger het niveau waarnaar je kunt opstijgen en hoe meer je bewustzijn zich uitbreidt.

De clearings.

Een clearing is opruimen van disharmonische gedachten uit het verleden, aurische gehechtheden, karmische imprints, onnatuurlijke verzegelingen die je blokkeren om te kunnen luisteren naar je innerlijke stem (intuïtie) dat je vertelt waarom je hier bent en wat je komt doen. De onnatuurlijke J-seal in de pijnappelklier die iedereen erft van de planetaire J-seals is wat mensen vasthoudt in de 3e dimensie (fysieke, emotionele en mentale lichamen). Wanneer je bijvoorbeeld DNA streng 4 activeert, activeer je automatisch je hartchakra. Je bent in staat om je te verbinden met je Zielsidentiteit, begin je deze te belichamen en kun je Onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf en anderen ontwikkelen.

Spirituele evolutie.

Spirituele evolutie draait allemaal om het activeren van de sluimerende codes in jezelf die je in staat stellen om steeds meer vanuit jouw Ware Zelf te leven. Zonder DNA activatie verhogen mensen hun frequentie niet omdat de energetische blokkades in het DNA dit niet toelaten. Dus blijven mensen incarneren in deze lagere dimensie-realiteit (3D) van de Aarde, waar angst, armoedebewustzijn en onvervulde wensen de norm zijn.

dna activatie

DNA is je originele blauwdruk.

De meeste mensen weten dat DNA de ‘blauwdruk van het leven‘ is en zich in elke lichaamscel bevindt. Naast elk chromosoom met een dubbele helix van 2 DNA-strengen, heeft elk mens nog 10 extra etherische DNA-strengen tot zijn beschikking, die al sinds het begin van de opgetekende geschiedenis inactief zijn. Elke extra streng bezit eigenschappen die het individu in staat stelt om grotere menselijke prestaties te leveren. Wetenschappers erkennen dat we op dit moment slechts 3% van onze huidige 2 DNA-strengen gebruiken.

We leven dus in een maatschappij waar mensen ziek, ongelukkig en gestrest zijn, oorlogen voeren, moeite hebben om liefde te ervaren en totaal losgekoppeld zijn van het universum.

Wij zijn multidimensionale wezens.

De meeste mensen moeten jarenlang mediteren om een zogenaamde ‘mystieke’ ervaring te hebben, zo afgesloten zijn we nu. Stel je voor dat je 100% van je 2-strengs DNA activeert, plus 10 extra strengen! Je gaat van het gebruik van 10% van je hersenen naar het worden van een multidimensionaal wezen met paranormale, telepathische en manifestatie vermogens die alles overtreffen waar je ooit van gedroomd hebt. Plus, je zult het verouderingsproces stoppen, daadwerkelijk jonger uit zien en je jonger te voelen.

Dit is de Oorspronkelijke Goddelijke Blauwdruk, wat de mens vroeger was. Er is geschreven dat bij Jezus 12 DNA-strengen geactiveerd waren.

De Indigo-kinderen.

Er zijn door de geschiedenis van de mensheid heen kinderen geboren om de frequentie van de planeet te verhogen die meer dan 2 DNA strengen actief hebben. Zij staan bekend als Indigokinderen. Dit zijn de ongelooflijk intelligente, liefdevolle en verbazingwekkende kinderen die ten onrechte gediagnosticeerd worden met A.D.D. omdat ze te slim zijn om op te letten in de klas. Je DNA is je blauwdruk van het leven en regelt elke functie in elk van je cellen. Als je je DNA verandert, verander je echt je leven.

Hoe kunnen er extra DNA-strengen zijn en hoe ziet dit eruit?

De delen van de DNA-keten die de wetenschap op dit moment heeft geïdentificeerd als de “dubbele helix”, vertegenwoordigen alleen de oppervlakkige delen van de chemische, elementaire en elektrische componenten van de actieve DNA-strengen. De wetenschap moet de multidimensionale spectra van DNA manifestatie nog identificeren. Ook moet het zich nog realiseren dat er binnen de structuren van waarneembaar DNA niveaus van structuur en functie zijn die de operaties van de gehele genetische blauwdruk sturen. Deze zijn momenteel niet waarneembaar door de hedendaagse wetenschappelijke methode.

De menselijke DNA-afdruk zal er bij externe analyse altijd uitzien als een dubbele helix configuratie met 2 strengen. Maar wat niet begrepen wordt, is dat er binnen de dubbele helix meer en meer dubbele helixstrengen zijn, die samensmelten en hun operationele codering toevoegen aan de actieve DNA-afdruk. Naarmate de wetenschap evolueert naar begrip van het multidimensionale spectrum, zal het begrip van de boomstructuur en functie van DNA geleidelijk toenemen. Maar men hoeft niet te wachten tot de wetenschap de snel evoluerende mensheid heeft ingehaald om te beginnen met het bevorderen van de functies van hun DNA. Door het proces van bioregenese verwijderen we oude blokkades in de menselijke anatomie die de natuurlijke activering van DNA hebben geblokkeerd en herstellen we de Oorspronkelijke Organische Afdruk voor Gezondheid, dat het geboorterecht is van onze soort. We ordenen geleidelijk delen van het “junk DNA” en stimuleren delen van het DNA om geactiveerd te worden.

Bron: https://www.chintamania.com/dna-activation-c1722

Wil jij jouw eigen Golden DNA Activation ontvangen?