Haal het beste uit jeZelf!

Buiten je comfortzone ligt je innerlijk GOUD

Wie ben ik?

Intuïtief, Hooggevoelig, Krachtig, Healer, Coach, een Zonnetje, one Shining Being, Nieuwetijdskind, kind van de Sterren, een Goddelijk Vonkje, een Multidimensionaal Wezen.

Wij zijn een Bewustzijn dat ontzettend ver reikt. We zijn meer dan we denken.

Iemand vroeg mij ooit eens: “Wie ben jij zonder je naam, je werk, je sport, je ouders, je familie?” Lange tijd heb ik niet begrepen wat zij hiermee bedoelde. Later werd me dit duidelijk.

Ik ben geboren als hooggevoelige/hoogbewuste ziel. Altijd nieuwsgierig en leergierig geweest en vooral een eigen willetje. Wat nog steeds zo is. Dit heeft mij ook ontzettend ver gebracht en tot het besef laten komen waar het leven om gaat. En dit vooral weer te her-inneren. Wat kom ik hier doen? Wie ben ik?

Voor mij is de Aarde een leerschool. We ont-dekken en ont-wikkelen ons Ware Zelf en onze zielenkwaliteiten. Zo groeien we.
Maar… Het leven is best wel uitdagend en uitnodigend. We leven in een vrij mentale maatschappij, waar weinig tot bijna geen contact meer met ons gevoel, intuïtie, hart en ziel is. We zijn zo in ons hoofd gaan leven, identificerend met het ego, de overtuigingen gaan geloven waar we mee opgegroeid zijn, waardoor onze Ware Kern steeds meer op de achtergrond geraakt is.
En dit…is best een klus om weer wakker te worden en te beseffen: ‘Wie ben ik eigenlijk écht? Waar word ik blij van? Wat drijft mij in het Leven? Leef ik mijn eigen Leven en volledige potentieel of leid ik het Leven omdat ik DENK dat ik dit moet doen?
Vrij komen van conditioneringen. Zodat jij helemaal jouw Zelf kunt Zijn! Stralend en Al. Want dat zijn we allemaal: Shining Beings!

Gaande weg heb ik mijZelf terug gevonden. In contact met mijZelf, met mijn lichaam, mijn intuïtie en gevoel. De patronen, overtuigingen en wikkels die mij gevormd hebben tot iemand die ik niet was, afgepeld totdat ik mijn leven als Ziel en dus persoon volledig kan leiden. Om Mijn Eigen Leven te leiden.

Ik heb de nodige ups and downs gehad, welke de levenslessen waren die ik nodig had om in dit leven te kunnen groeien. Om weer Terug te komen bij mijZelf. Mensen die (harde) spiegels voor mij waren (ik ben ook lang hardleers geweest). Om mij terug te leiden naar mijn Kern, mijn Waarheid. Vanuit mens-perspectief bekeken lijken deze mensen de ‘rotzakken’ in het leven; vanuit de Ziel bekeken, zijn dit de beste cadeautjes die je kunt krijgen.

Door de jaren heen ben ik ontzettend diep gegaan in mijZelf door innerlijk werk te doen. Door te gaan kijken wat leeft erin mij, wat wil gezien, gehoord en gevoeld worden. Confronterend? Zeker. Waardevol? Enorm. Want juist hier ligt al het innerlijke GOUD. De beste versie van jeZelf! De Diamanten en Parels.

Later ben ik erachter gekomen waarom het voor een hooggevoelige ziel niet zo eenvoudig is om in dit lichaam en hier op Aarde te incarneren en aanwezig te zijn.
Ten eerste omdat de trilling van de Aarde nog lager was destijds, dan nu.
En ten tweede door verschillende (negatieve) gebeurtenissen en traumatische ervaring(en) is het voor de ziel niet altijd fijn. De gevoelens, de emotie en de pijn die hierbij gepaard gaat is soms/vaak te heftig om bij aanwezig te blijven. Een bepaald zielsdeel kan hierdoor vluchten, niet bij aanwezig willen zijn.
Met andere woorden: we gaan in overlevingstand en leven erg vanuit ons hoofd. Het is een beschermingsmechanisme. 

Ik heb veel innerlijk werk gedaan, om mij hiervan te ont-doen. Om weer een vrije Ziel te Zijn, mij goed te voelen en lekker in mijn vel te zitten. Door de vele transformaties is er ruimte in mij vrijgekomen. Zo ben ik bewust van wie ik ben en hoe het is om hier op Aarde, in dit lichaam, aanwezig te zijn.
Naarmate we ons als Ziel steeds meer ont-wikkelen, zal ons Bewustzijn hierin mee groeien.

Waar sta ik voor?

In contact staan met jezelf en het beste eruit halen.

Wie ben jij écht – diep van binnen? 
Leef jij je eigen leven?
Volg jij het pad van je hart?
Sta je in contact met jezelf?
Luister je naar je lichaam en je innerlijke stem?
Ben je trouw aan jezelf?

Mijn missie is om het beste uit jeZelf te halen! Om helemaal in contact met jeZelf te Zijn. Zo dat jij kunt leven naar wie jij daadwerkelijk bent. 

In contact met je lichaam, met je gevoel, met je intuïtie, zodat jij helemaal in Balans bent met jeZelf en je Leven.

20200528_184922
01.

Mijn Motto

Haal het beste uit jeZelf!

Buiten je comfortzone vindt je het innerlijke GOUD.

02.

Mijn Missie

Moeder Aarde ondersteunen om haar trilling te verhogen en de mens in het Thuiskomen hier op Aarde.
Opdat we een betere wereld creëren, waarin men in balans is met zichzelf – met lichaam, ziel en geest. In harmonie met de Natuur.

03.

— Mijn Visie

Een goede, bewuste, gezonde en liefdevolle wereld creëren – met als beginpunt: jijzelf.

Wie ben jij diep van binnen en wat wil jij?

04.

— Mijn Praktijk

  • Aandacht voor de ander
  • Bewustwording
  • Kwaliteit leveren
  • Progressief
  • Resultaatgericht
  • Verschil maken

Mijn Opleidingen

Naast de opgedane levenservaring hier op Aarde, heb ik de volgende opleidingen ook gevolgd:

Wij maken gebruik van cookies. Hierdoor wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.