Haal het beste uit jeZelf!
Buiten je comfortzone vind je je innerlijk GOUD

Wie ben ik?

Intuïtief • Hooggevoelig • Krachtig • Zacht • Healer • Masseuse • Coach • een Zonnetje • one Shining Being • Nieuwetijdskind • kind van de Sterren • een Goddelijk Vonkje • een Multidimensionaal Wezen • Liefde

Iemand vroeg mij ooit eens:
“Wie ben jij zonder je naam, je werk, je sport, je ouders, je familie?”
Lange tijd heb ik niet begrepen wat zij hiermee bedoelde. Later werd me dit duidelijk. 

Wij zijn een bewustzijn dat ontzettend ver reikt. We zijn meer dan we denken.

Ik ben geboren als hooggevoelige/hoogbewuste ziel. Altijd nieuwsgierig en leergierig geweest en vooral een eigen willetje. Wat nog steeds zo is. Dit heeft mij ook ontzettend ver gebracht en tot het besef laten komen waar het leven om gaat. En dit vooral weer te her-inneren. Wat kom ik hier doen? Wie ben ik

Maar…om mij dit alles weer te her-inneren….was niet altijd het meest eenvoudige of leukste pad om te bewandelen. Juist waar we diepe dalen kennen, zullen we ook hoge pieken trotseren.

De aarde is een leerschool.

Voor mij is de Aarde een leerschool. We ont-dekken en ont-wikkelen ons Ware Zelf en onze zielenkwaliteiten en -talenten. Zo groeien we.
Maar… het leven is best wel uitdagend en uitnodigend. We leven in een vrij mentale maatschappij, waar weinig tot bijna geen contact meer met ons gevoel, intuïtie, hart en ziel is. We zijn zo in ons hoofd gaan leven, identificerend met het ego, de overtuigingen gaan geloven waar we mee opgegroeid zijn, waardoor onze Ware Kern steeds meer op de achtergrond geraakt is.
En dit… is best een klus om weer wakker te worden en te beseffen: ‘Wie ben ik eigenlijk écht? Waar word ik blij van? Wat drijft mij in het Leven? Leef ik mijn eigen leven en volledige potentieel of leid ik het leven omdat ik DENK dat ik dit moet doen?’
Vrij komen van conditioneringen. Zodat jij helemaal jouw Zelf kunt zijn! Stralend en al. Want dat zijn we allemaal: Shining Beings!

Thuiskomen bij mijZelf.

Gaande weg heb ik mijZelf terug gevonden. In contact met mijZelf, met mijn lichaam, mijn intuïtie, hart en gevoel. De patronen, overtuigingen en wikkels die mij gevormd hebben tot iemand die ik niet was, afgepeld totdat ik mijn leven als ziel en dus persoon volledig kan leiden. Om mijn Eigen Leven te leiden.

Ik had de nodige ups and downs, welke de levenslessen waren die ik nodig had om in dit leven te kunnen groeien. Om weer Thuis te komen bij mijZelf. Mensen die (harde) spiegels voor mij waren (ik ben ook lang hardleers geweest), om mij terug te leiden naar mijn Kern, mijn Waarheid. Vanuit mens-perspectief bekeken lijken deze mensen de ‘rotzakken’ in het leven; vanuit de Ziel bekeken, zijn dit de beste cadeautjes die je kunt krijgen.

Door de jaren heen ben ik ontzettend diep gegaan in mijZelf door innerlijk werk te doen. Door te gaan kijken wat leeft erin mij, wat wil gezien, gehoord en gevoeld worden.
Confronterend? Zeker. Waardevol? Enorm. Want juist hier ligt al het innerlijke Goud, de Diamanten en Parels.

Aanwezig zijn.

Later ben ik erachter gekomen waarom het voor een hooggevoelige ziel niet zo eenvoudig is om in dit lichaam en hier op Aarde te incarneren en aanwezig te zijn. 

Ten eerste omdat de trilling van de Aarde nog lager was destijds, dan nu. Als hooggevoelige ziel is je trilling namelijk vrij hoog en voorheen matchte de trilling als het ware niet. Nu de trilling van de Aarde ook aan het stijgen is, wordt het voor hooggevoelige zielen makkelijk om hier op Aarde aanwezig te zijn.

Ten tweede door verschillende (negatieve) gebeurtnissen en traumatische ervaring(en) is het voor de ziel niet altijd fijn. De gevoelens, de emotie en pijn die hierbij gepaard gaat is soms/vaak heftig om bij aanwezig te zijn. Een bepaald zielsdeel kan hierdoor vluchten, niet bij aanwezig willen zijn. M.a.w. we gaan in overlevingstand en leven vanuit ons hoofd. Het is een beschermingsmechanisme. Terwijl het juist belangrijk is in het pad dat we bewandelen, om juist te kunnen incarneren en hier op aarde aanwezig te zijn, in dit lichaam.

Verder kan ik mij nog herinneren dat ik als kind zijnde zelfs dacht geadopteerd te zijn. Geen idee waarom ik dit precies dacht, maar waarschijnlijk omdat ik me toch al deels anders voelde dan in mijn omgeving zichtbaar was.
Wat ook heeft geleid tot aanpassen aan de omgeving en het systeem waarin we leven en hierdoor verder van mijZelf ben komen te staan. Weg van mijn Ware Ik.
Dit leidde tot een identificatie met het ego en kon ik niet meer echt voelen wie ik nu daadwerkelijk was.

Leven vanuit mijn Hart.

Ik heb veel innerlijk werk gedaan, om mij van patronen en overtuigingen te ont-doen. De lagen te pellen waarvan ik dacht dat ik het was, maar in mijn Kern niet was. Om weer een vrije ziel te zijn, mij goed te voelen en lekker in mijn vel te zitten, ofwel: Thuiskomen bij mijZelf.

Door de vele transformaties is er ruimte in mij vrijgekomen. Zo ben ik bewust van wie ik ben en hoe het is om hier op Aarde, in dit lichaam, aanwezig te zijn. En leef ik vanuit mijn Hart, mijn Ware Kern. 
Naarmate we ons als ziel steeds meer ont-wikkelen, zal ons bewustzijn hierin mee groeien.

Wat is mijn missie?

Jou ondersteunen in het Thuiskomen bij jeZelf.

We zijn opgegroeid in een nogal mentale maatschappij en onze gevoelswereld is redelijk genegeerd geworden. We zijn als het ware verleerd om ernaar te luisteren. Het is er wel, maar we zijn er ons niet meer zo van bewust, omdat ons iets anders is aangeleerd ofwel geen aandacht heeft gekregen.

“Vroeger” moesten we maar doorgaan, niet zeuren en klagen en vooral je tranen wegvegen. Sterk houden en doorgaan. 
Sta er eens bij stil als deze innerlijke wereld, de gevoelswereld, er niet mag zijn? Wat gebeurt er onderhuids, onder de oppervlakte?

Dit is waar ik jou mee help. Om je weer bewust te worden van je gevoel en intuïtie. Dat hoofd en Hart samenwerken.
Hoe je (weer) leert luisteren naar je lichaam en hoe je lichaam je juist helpt met de signalen die het afgeeft.
Hoe je (weer) durft te vertrouwen op jeZelf en je innerlijke stem.

We kennen het namelijk allemaal, het zogezegde: “Ja ik weet het eigenlijk ook wel van binnen, maar ik moet nog dit en ik moet nog dat…”
Je gevoel van binnen geeft een signaal, maar je hoofd beslist nog altijd anders. En hier mag verandering in komen, zodat hoofd en gevoel meer in balans zijn, op één lijn zitten.

Het leven zélf is al in verandering. We gaan door een transitie waarin we van denken naar voelen gaan. Dat we meer vanuit ons Hart (en gevoel) gaan leven en doen wat goed voor is. Dat we doen wat ons plezier en vreugde geeft en minder ‘omdat-het-moet’.

Sta eens stil bij de volgende vragen:

 • Wie ben ik écht – diep van binnen? 
 • Leef ik MIJN leven (of naar de wensen van een ander)?
 • Welke patronen of overtuigingen heb ik?
 • Volg ik mijn Hart?
 • Sta ik in contact met mezelf?
 • Luister ik naar mijn gevoel, lichaam, intuïtie en innerlijke stem?
 • Durf ik hier ook gehoor aan te geven?
 • Ben ik trouw aan meZelf?
Dit is het Thuiskomen bij jeZelf. Volledig in Balans zijn met jeZelf, met je gevoel, je emoties, je hoofd, je hart, je ziel en je lichaam. Dat je leeft vanuit je Ware Kern. Dat je volledig jeZelf durft en kunt zijn.
01.

Mijn Motto

Ik weet dat je het kan. Haal het beste jeZelf!

Buiten je comfortzone vind je je innerlijk GOUD.

02.

Mijn Missie

Moeder Aarde ondersteunen om haar trilling te verhogen en de mens in het Thuiskomen hier op Aarde. Leven vanuit ons Hart.

Bewust worden van onze innerlijke wereld, opdat we een betere wereld creëren, waarin men in balans is met zichzelf – met lichaam, ziel, geest en hart.
In harmonie met onszelf is ook in harmonie met de Natuur.

03.

— Mijn Visie

Een bewuste, gezonde en liefdevolle wereld creëren – met als beginpunt: jijzelf.

Wie ben jij diep van binnen en wat wil jij?

04.

— Mijn Praktijk

 • Aandacht voor de ander
 • Bewustwording
 • Kwaliteit leveren
 • Progressief
 • Resultaatgericht
 • Verschil maken
Mijn Opleidingen

Naast de opgedane levenservaring en verschillende cursussen en workshops,
heb ik de volgende opleidingen gevolgd:

Hier zijn cookies aanwezig, waardoor de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker wordt.