Het gevoel achter jouw klachten. Wat wilt het ongemak jou vertellen?

Klachten, spanningen of problemen zijn vaak fysiek voelbaar, maar wat betekent dit eigenlijk? Voordat hier verder op in gegaan wordt, eerst even wat uitleg. Er zijn eigenschappen die we met onze 5 zintuigen kunnen waarnemen en verklaren, maar er zijn ook eigenschappen die we niet direct op die manier kunnen verklaren. Alhoewel het wel mogelijk is om te ontdekken wat er achter zit.

We kunnen hier spreken over metafysische eigenschappen of psychosomatische klachten.

De betekenis van…:

 • Metafysisch: Metafysica is de leer die niet de werkelijkheid onderzoekt zoals ze ons gegeven wordt uit zintuiglijke waarneming – want, dit behoort tot de tak van de fysica. De metafysica gaat eerder op zoek naar het wezen van die werkelijkheid […]
  De term ‘metafysica’ is afgeleid uit het Griekse ‘ta meta ta phusika’, hetgeen kan worden vertaald als: ‘datgene dat na de fysica – oftewel: de studie van de natuur – komt […]
 • Psychosomatisch: Lichamelijke aandoeningen kunnen veroorzaakt worden door mentale (psychische) of emotionele problemen. Het denken beïnvloedt het voelen en vice versa.
  Psyche betekent geest, soma betekent lichaam. […] zowel lichaam als geest zijn bij de aandoening betrokken. Er is een geestelijk aspect aan elke fysieke aandoening en er kunnen fysieke effecten zijn aan een mentale aandoening. […]De geest kan fysieke symptomen veroorzaken. Bijvoorbeeld als we bang zijn of angstig kunnen we lichamelijke klachten ontwikkelen: een snelle hartslag, hartkloppingen, misselijkheid, beven (tremor), zweten, droge mond, pijn op de borst, hoofdpijn, een ‘knoop in de maag’ en een snelle ademhaling. […]Dat de oorzaak van de klachten niet altijd duidelijk is, betekent niet dat er geen behandeling mogelijk is, want bij psychosomatische klachten gaat het om lichamelijke klachten die door psychische en sociale factoren mee beïnvloed worden. Het is belangrijk te kijken wat de invloed is van de psychische en sociale factoren op de klachten. […].

Heel simpel gezegd komt het erop neer om te kijken wat er achter de klacht aanwezig is. Wat wilt het lichaam jou hiermee vertellen?
Door je intuïtie (6e zintuig) in te zetten is het mogelijk om erachter te komen wat het jou wilt vertellen.
Het is ook verder kijken dan alleen het symptoom (het zichtbare, het verschijnsel dat zich voordoet). Opzoek gaan naar de oorzaak achter het symptoom.

Denk ook eens aan de volgende uitspraken. Die zijn er niet voor niets, toch?!

 • Het op je heupen krijgen: als iets zo pijn doet of je dwars zit, dat je rare bewegingen gaat maken, anders gaat doen of je humeur verandert.
 • Je gal spugen: als je iets echt beu bent en je erover uiten.
 • Je hart vasthouden: je zorgen maken, angstig zijn.
 • Een hard hoofd hebben: teveel aan je hoofd hebben geeft spanning(shoofdpijn).
 • De lasten die iemand draagt, teveel zorgen voor, teveel verantwoordelijkheid dragen: vaak voelbaar in schouders en nek.
 • Het hart op de tong hebben: eerlijk zeggen wat je denkt, openhartig zijn.
 • Iets op je lever hebben: ergens mee zitten of boos over zijn. De lever is ook gerelateerd aan woede, frustratie, boosheid gezien vanuit de Chinese geneeskunde.
 • Iets zwaar op de maag hebben liggen (of knoop of steen): je zit ergens mee, iets zit je niet lekker. Je kunt je er fysiek ook niet lekker onder voelen, misselijkheid of een bedrukkend gevoel in de maag hebben.
 • Je hakken in het zand zetten: weerstand bieden.
 • Op je tenen lopen: als je teveel van jezelf vraagt of een ander vraagt dit van je, waardoor je meer doet dan goed voor je is. Je kan hierdoor overbelast raken. Vaak ook fysiek zichtbaar aan de stand van de voet en de tenen, wanneer iemand dit al jaren doet.

En zo zijn er nog meer uitspraken. Fysieke lichaamsdelen komen hierin terug en er zit een bepaalde betekenis achter.

Klachten holistisch bekeken.

Vanuit hier ga je het dan ook holistisch bekijken. Het Griekse woord ‘Holos’ betekent geheel. Vanuit de holistische visie bekijk je dus alles in het geheel. Er is een eenheid dat gevormd wordt door het fysieke, mentale, emotionele, energetische en het spirituele. Alles is met elkaar verbonden en beïnvloedt elkaar dus ook.

Met andere woorden:
• als je fysieke, emotionele of mentale klachten hebt, wat zit er dan onder?
• Wat speelt er op emotioneel of mentaal niveau af?
• Wat zijn onderliggende thema’s, overtuigingen of patronen?

Het vraagt dus om verder te kijken dan hetgeen zichtbaar is. Het vraagt dus ook om je eigen innerlijke wereld te bezoeken. Eerlijk naar jezelf durven te kijken. Bewustwording is hierin dus ook een belangrijk begrip. Als je namelijk bewust wordt wat de onderliggende thema’s van je klachten zijn, kun je er ook iets mee doen.

Klachten als richtingaanwijzer.

In veel gevallen doen klachten zich voor wanneer je niet helemaal naar jouw ware zelf leeft e/o in overeenstemming met jouw ziel leeft. Dit kan voortkomen uit conditioneringen, patronen of overtuigingen.

• Waar ben jij niet volledig trouw aan jezelf?
• Waar zeg jij ‘ja’ tegen iets of iemand, terwijl je diep van binnen ‘nee’ wilt zeggen?
• Waar please jij de ander en niet jezelf?
• Waar cijfer jij jezelf weg voor een ander?
• Waar pas jij je aan, aan de ander of de omgeving?
• Hoe zit het met grenzen stellen?
• Voor jezelf durven op te komen?
• Hoe zit het met je zelfwaarde, eigenliefde en zelfrespect?
• Waar laat je jezelf in de steek?
• Wat of waar doe je iets dat ten koste gaat van jezelf?

Wanneer er niet naar het lichaam geluisterd worden, kunnen klachten erger worden en zich zelfs gaan uiten in aandoeningen en ziekte. Weet dat het een signaal van het lichaam is om verder te kijken naar wat er onder de oppervlakte speelt. En een uitnodiging om weer terug in balans met jezelf te komen.

Je lichaam is een geniaal meetinstrument. Wees wijs en luister er naar. Het helpt je juist!