Vrouwelijke energie – Divine Feminine

In welke verandering zitten we?
Welke nieuwe energie is aanwezig?
Waarin nodigt de nieuwe energie ons uit?

vrouwelijke energie

De vrouwelijke energie – Divine Feminine

Op vele vlakken leeft deze door ons heen en wilt steeds meer gevoeld worden.
Het is voelbaar en zichtbaar in ons, als buiten ons. Naast vrouwelijke energie, is er ook mannelijke energie die trouwens beiden in man en vrouw aanwezig zijn.

Om te beginnen bij mijzelf had ik nogal wat mannelijke energie en in mijn ont-wikkeling heb ik de vrouwelijke energie meer naar voren laten komen. Zodat beiden in balans zijn.
Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat ik een gever ben, maar ook echt heb leren ontvangen.

Een ander voorbeeld is dat ik heel erg vanuit mijn hoofd leefde. En mijn lichaam en gevoelswereld…? Geen idee eigenlijk wat ik daarmee moest. Dit voorbeeld heb ik niet echt gehad, ook niet van de maatschappij.
Als ik terugdenk aan mijn schooltijd is hier nergens aandacht aanbesteed. Ik heb het dus privé meegemaakt, zie het veel terug bij mijn klanten en collectief in de buitenwereld.
De onderdrukking van de vrouwelijke energie – in ons zelf, alsook zichtbaar in de maatschappij.
En bij deze vrouwelijke energie hoort ook de gevoelswereld, onze emoties, het eren van ons lichaam, onze intuïtie ont-dekken, de innerlijke wereld (h)erkennen en er laten zijn.

Zoals gezegd het speelt op verschillende vlakken met en door elkaar heen. Alles staat in verbinding met elkaar. Zowel onze innerlijke als uiterlijke wereld.

Van denken naar voelen en de balans hierin.

Het mannelijk en vrouwelijk dat in balans komt en samenwerkt. Door meer in ons lichaam aanwezig te zijn, onze emoties en gevoelens te (h)erkennen en dus meer gaan voelen. Zodat we ook kunnen handelen vanuit onze kern, onze intuïtie en ons hart en dat we steeds meer doen wat goed voor ons is.
Dat we handelen met respect naar en voor elkaar. Dat we het beste met elkaar voor hebben. Dat er een SAMEN-LEVING is. Van jij en ik naar wij.

We hebben lange tijd in de mannelijke energie geleefd, waarvan deze energie ook manipulatief is gebruikt (wat je in de buitenwereld heel erg terugziet: de overheid, kerkgemeenschappen, de onderdrukking, macht hebben over anderen, leven vanuit onze ego’s, het moeten).
In deze mentale maatschappij zijn we met ons allen opgegroeid en nu zijn wij degene die de verandering doorbrengen.

Big changes happening right now.

We gaan meer naar binnen. Nemen onze innerlijke wereld mee. Maken contact met onze gevoelswereld. Onze innerlijke wereld die gezien, gevoeld en gehoord wordt. Dat alles er mag zijn. Geen onderdrukking(en) meer. Niet van onze eigen innerlijke wereld, maar ook niet dat zichtbaar is in de buitenwereld.
Zoals ook onze eigen innerlijke wonden aan het licht komen, zo zien we ook in de buitenwereld dat er veel aan het licht komt dat lange tijd onderdrukt is geweest.

Lees ook in deze blog meer over van denken naar voelen.

“Vroeger” was het ‘stel je niet aan, veeg je tranen en hop doorgaan’.

Maar wat gebeurde hierdoor? Je emoties en gevoelens mochten er niet zijn. Jij mocht er niet zijn; voelend diep van binnen. Want dit is wel wie we zijn: gevoelsmensen.
En juist wanneer we onze harten (meer) openen, ons gevoel (h)erkennen, écht LUISTEREN naar elkaar en onze (gewonde) ego’s eens laten voor wat ze zijn, dan komt en is er meer balans in ons zelf, alsook in de wereld.

Het mannelijke en vrouwelijke in balans.

Kan gezien worden als balans in en tussen:

  • hoofd en hart
  • denken en voelen
  • geven en ontvangen
  • ratio en emotie
  • boerenverstand en intuïtie

Als we het in ons zien, zien we het ook terug in de buitenwereld. Wij zijn namelijk degene die ZELF de verandering doormaken. Op (w)elk vlak dan ook.

We are the ones we are waiting for.

Het leven is gebaseerd op het mannelijke en vrouwelijke. Het gaat niet om ons als vrouw of man zijn, maar om de energie ervan. We hebben beiden nodig. Van hieruit zijn we ook ontstaan: het Goddelijk Mannelijk & Vrouwelijk.
Dat God alleen een man(nelijke energie) is heeft men doen laten geloven om macht te kunnen hebben over anderen (manipulatief dus) en dit is een tijd die echt tot einde komt en is.
Logisch nadenkend: we hebben man en vrouw nodig om kinderen te kunnen verwekken. En als wij kinderen van God zijn, hebben we natuurlijk ook een Godin

De God/Godin die de Bron/Creatie is van al het leven.

Wat je terugziet in alles. Kijk eens hoe geniaal de creatie van ons lichaam is tot op celniveau toe. Hier hoeven wij niets voor te doen. Het creëert zich vanzelf.
Kijk eens naar buiten naar alle creatie van de natuur en hoe dit ontwikkelt zonder enige manipulerende kracht van buitenaf. Creatie op en top! (los van het feit dat er op bepaalde vlakken dus wel met de natuur, voeding en techniek geknoeid wordt – manipulatief… Vraag jezelf eens af of dit wel juist is?)

Waar nodigt de vrouwelijke energie ons nog meer in uit?

vrouwelijke energie

Overgave, geduld, rust, ontvangen.
Alles komt wanneer het komt.

Vergelijk het met een vrouw die zwanger is. Dit is een proces wat vanzelf gaat, daar heeft ze totaal geen invloed op. Ze kan niet tegen de creatie binnenin zeggen dat het maar allemaal even sneller moet, want we hebben nog dit en dat te doen (manipulatieve mannelijke energie).
Nee, dit gaat van nature. Net zoals het leven, het universum ook vanzelf gaat. Het creëert zich zelf (het Goddelijk Mannelijk & Vrouwelijk – Divine Masculine & Feminine).

De bloemen, de bomen, de planten, de dieren….niets wat overhaast is, maar alles in Divine Timing.
Geen zorgen. Wat komt, dat komt. En wat gaat dat gaat.
De (goede) mannelijke energie geeft haar de ruimte om te kunnen creëren en komt in actie zodra het nodig is.

Relax. Neem een diepe zicht en stroom mee op de rivier van het leven.

Wanneer we meer vanuit onze kern leven, ons gevoel, hart, ziel en intuïtie ben ik ervan overtuigd dat we een betere wereld creëren. Met respect voor elkaar – mens, dier en natuur.
En leven we ons leven zoals het voor ons bedoeld is. In overeenstemming met ons hoogste goed en in balans en harmonie met onszelf en de natuur.

Dayenne

Voel je vrij om te delen:

Hier zijn cookies aanwezig, waardoor de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker wordt.