Het klinkt misschien raar ‘aanwezig zijn in je lichaam’, maar vanuit de ziel bekeken heb je een lichaam en ben je niet je lichaam. Je lichaam is tenslotte het voertuig voor de ziel. Zonder je lichaam zou je de wereld niet zo kunnen ervaren zoals je nu doet. Het helpt je namelijk om via je 5 zintuigen te kunnen waarnemen: zien, horen, proeven, ruiken, tast/aanraking. Ook je emoties en gevoelens ervaar je via je lichaam. Dat is wat jouw mens maakt. En dan heb je nog een 6e zintuig zoals intuïtie.

Je bent natuurlijk wel aanwezig in je lichaam, anders liep je hier op aarde niet rond. Echter het bewustzijn ervan is beperkter. Er mag dus meer bewustzijn indalen in het lichaam oftewel er mag meer van jou aanwezig zijn in je lichaam. Alleen komt het voor dat hier nog trauma’s, blokkades, overtuigingen, conditionering en patronen in de weg staan. Ook voor een hooggevoelig persoon (HSP) kan het nog wel eens lastig zijn om volledig aanwezig in het lichaam te zijn.

Uit je hoofd en aanwezig in je lijf.

Wanneer jij veel in je hoofd zit, kun je moeite hebben met het voelen. Het voelen vindt namelijk plaats via jouw lichaam. Het gevoelsgebied of emotiecentrum bevindt zich tenslotte “in je buik”.
Wanneer jij dus veel in je hoofd zit, is jouw energie ook veel actiever in en rondom je hoofd. Terwijl wanneer jij meer zakt in je lijf, kom je dus makkelijker bij je ware gevoel uit. De energie zakt tenslotte. Het wordt dan vanzelf ook rustiger in je hoofd, doordat je je aandacht verplaatst.

Daarom is het ook zo belangrijk om aanwezig te zijn IN je lichaam, maar dus ook BIJ je lichaam.

Beschermingsmechanisme.

Mensen met traumatische ervaringen, leven vaak in en vanuit het hoofd. Het is tenslotte een beschermingsmechanisme. Vanuit de ziel bekeken, heeft dat bepaald zielsdeel het lichaam verlaten. De gebeurtenis was zo intens, waarop dat deel van de ziel beslist niet meer aanwezig te willen zijn in het lichaam. Het is tenslotte te pijnlijk, te heftig, te emotioneel.

Vanuit de psychologie gezien wordt dit ‘verdrongen’ genoemd. Je kan je dan niet meer (echt) herinneren wat er gebeurd is. Het wordt tenslotte geblokkeerd door en vanuit je hoofd (een ego-gedeelte).

Deze mensen, maar ook mensen die aangeleerd in en vanuit hun hoofd leven, hebben vaak moeite met of weten niet hoe ze tot het gevoel kunnen komen. Soms gaat het ook niet, wanneer dat gedeelte van de ziel “vertrokken” is en dus niet aanwezig. Er zitten blokkades op, het trauma en de angsten die meespelen. De uitnodiging is dan ook om aan het trauma te werken, dit in jezelf te helen, zodat het zielendeel wat hierbij gevlucht is weer terug kan komen. Dan kun je ook de reis maken om weer te gaan voelen. Dat maakt je tenslotte mens. Je leeft weer. Je komt weer terug bij jezelf. Letterlijk en figuurlijk.

Durven voelen.

Ongeacht waardoor het blokkeert; je mag het voelen weer gaan toelaten om in die heelheid te komen.

Ook kan het kan aangeleerd gedrag zijn. Want wat zichtbaar is bij voorgaande generaties is dat het gevoel of de emotie onderdrukt werd. Er werd niet overgepraat en ‘onder de mat geschoven’.

Niet gezien, gehoord of gevoeld worden.

Ook werden we vaak niet gezien (als kind zijnde al) voor wie we daadwerkelijk zijn. Voor onze behoeften en verlangens (komt vanuit het gevoel). De ‘grote mensen’ wisten het zogenaamd beter t.o.v. de kinderen. Terwijl ieder mens heeft intuïtie en wanneer je niet wordt gehoord in wie jij was of wat je te zeggen had, sluit je dat deel van jezelf ook af. Je duwt als het ware het gevoel weg, dus ontken en negeer je een deel van jouw zelf.
Wellicht heb je het wel eens gehoord (als kind) dat tegen je werd gezegd:
• “Stel je niet aan.”
• “Wat weet jij daar nou van?”
• “Als grote mensen praten, ben jij stil.”
• “Als kind kun je dat nog niet weten.”
• “Huil niet, je bent een grote jongen/meid.”
• “Je moet sterk zijn.”
• “Veeg je tranen en ga door.”
• Etc.

Er zijn verschillende uitingen die er voor gezorgd hebben om je van je gevoel af te sluiten. En daar mag je weer terug naar toe gaan. Daar ligt namelijk een enorme heling om weer helemaal jezelf te worden: hoofd-hart-buik verbinding – denken-intuïtie-voelen.

Het belang van aanwezig zijn in je lichaam.

Het belang om in en bij je lichaam aanwezig te zijn, is omdat het je heel maakt. Wanneer je in contact staat met je gevoel, ben je ook in contact met jouw ziel – je ware zelf. Voelen is tenslotte de manier waarop jouw ziel en wezen met je communiceert. En via het lichaam geeft het hier uiting aan.

• Je voelt wie je bent en wat je wilt in het leven.
• Het maakt je rustiger (in je hoofd).
• Je kan makkelijker je grenzen aangeven.
• Je kunt en durft helemaal jezelf te zijn.
• Je leeft vanuit je kern.
• Je staat steviger in je schoenen.
• Je voelt je krachtiger en wellicht met meer zelfvertrouwen.
• Er leven minder overtuigingen, conditionering en (gedrags)patronen in je.
• Je komt bij je ware/echte zelf.
• En meer, net wat voor jou van toepassing is.

Hoogsensitief persoon (HSP) – hooggevoelig zijn.

Een ander voorbeeld is voor mensen die hooggevoelig zijn. Ze voelen tenslotte meer en verwerken ook informatie anders dan de gemiddelde mens.

Juist omdat je als HSP’er veel of meer voelt, komt de informatie vanuit de omgeving ook anders, soms heftiger, bij je binnen. Dit maakt ervoor dat je je niet altijd veilig voelt. Oftewel het gevoelsdeel in jou gaat dan ook vaak op de vlucht, door in het hoofd aanwezig te zijn. In je hoofd kun je tenslotte niet voelen. Ook dat is een beschermingsmechanisme, een valse veiligheid.

Soms voelt het ook simpelweg niet veilig. Zeker als je opgegroeid en opgevoed bent in een omgeving waar mensen jouw hooggevoeligheid niet (her)kennen. Want als “niemand” ziet voor wie jij daadwerkelijk bent….waarom zou je dan jezelf zijn? Diep van binnen ga je jezelf verstoppen. Dit kan er ook toe leiden dat je je gaat aanpassen aan de omgeving. Je voelt namelijk dat de omgeving anders is, doet en reageert dan jouw natuurlijk instinct en intuïtie je aangeeft. Je voelt je wellicht ‘de vreemde eend in de bijt’. Verschillende mechanismen die dan actief worden en er voor zorgen dat je moeilijk bij jezelf kunt blijven.

Aanwezig zijn in je lichaam.

Jouw uitnodiging ligt toch echt bij jezelf aanwezig zijn. Bij je lichaam en dus ook in je lichaam. Ieder van ons, hooggevoelig of niet, heeft het voelen nodig. Het zorgt voor aarding en gronding. Oftewel aanwezig zijn. Jouw lichaam is die aarding. Het grond je, het zorgt ervoor dat je stevig staat en dus ook goed bij jezelf kunt blijven. Hierdoor ga je ook niet zweven of teveel in je hoofd aanwezig zijn.

En voor de hooggevoeligen onder ons…jij mag er ook helemaal zijn. In alles. Met al jouw kwaliteiten en talenten die je hebt meegekregen. Anders had je ze niet, zo simpel is het.

Je hoeft niet te passen in de wereld. Jij mag juist jouw authentieke zelf zijn. Iets wat voor iedereen trouwens geldt. Je hoeft je niet aan te passen aan de ander of de omgeving.

Ook voor “de HSP’er” geldt om duidelijk te zijn in wie je bent en wat je wilt. Je hebt je lichaam nu eenmaal hiervoor nodig.
• Om te kunnen voelen wat je wilt, wie je bent en waarvoor je staat.
• Je grenzen aangeven.
Vertrouwen op jezelf en je intuïtie.
• Je kwaliteiten en kracht als HSP’er vóór je laten werken i.p.v. tegen je.
• (H)erken je eigen kracht.
• En meer, net wat van toepassing is.

Je bent hier om een verschil te maken in de wereld. En hiervoor ben jij net zo nodig als ieder ander. En hoe kun je dat verschil maken? Door helemaal jeZelf te zijn en dus ook aanwezig in je lichaam te zijn!